Քոլեջի «Հաշվողական տեխնիկայի միջոցների և համակարգչային ցանցերի տեխնիկական սպասարկում» և «Լուսանկարչական գործ» մասնագիտությունների համար առաջարկվում են դիպլոմային նախագծերի հետևյալ թեմաները (փաստաթղթի մեջ ներկայացված են նաև նախագիծ պաշտպանող ուսանողների անուն-ազգանունները, նախագծերի ղեկավարների անուն-ազգանունները)։

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական ուսուցման պետական ամփոփիչ ստուգում կազմակերպելու կարգում առաջարկող փոփոխությունները։

Advertisements