Մայիսյան 13-րդ հավաքին ընդառաջ Միջին դպրոցի սովորողները ներկայացնում են Մեդիատեխնոլոգիա առարկան Միջին դպրոցում 2017-2018թթ հաշվետու տեսաֆիլմը, որի մեջ ամփոփ ներկայացնում են սեպտեմբերից առ այսօր իրենց ձեռք բերած կարողությունները և  հմտությունները՝ խոսելով ամենամեծ և արդեն իսկ իրականացրած նախագծերի մասին։

Նախագծի ղեկավար և համակարգող՝ Նվարդ Սարգսյան

Նկարահանումը և մոնտածը Անի Սարգսյանի